Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Tevens liggen de algemene voorwaarden bij ons ter inzage en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

 

a

a

a

a

a