SCCT Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van SCCT (handelsnaam van SCCT B.V.), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37130545. Het kantoor van SCCT is gevestigd aan Delftechpark 35, 2628 XJ in Delft. SCCT valt hiermee onder het Nederlands recht.

Toelichting Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarmee privacywetgeving centraal geregeld is voor de hele Europese Unie. De Europese Unie wil mensen hiermee meer controle geven over de manier waarop organisaties met hun persoonsgegevens omgaan. De snelle ontwikkelingen in onder andere cloudtechnologie zorgen namelijk voor nieuwe manieren om gegevens in te zetten en te gebruiken. Door de wetgeving inzake gegevensbescherming te versterken en zwaardere handhavingsmaatregelen te introduceren, wil de Europese Unie dit een halt toeroepen en het vertrouwen in de opkomende digitale economie verbeteren.

SCCT als verwerker van persoonsgegevens

Via de website (www.scct.nl) worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden ook wel persoonsgegevens genoemd. Bij SCCT vinden we de privacy van onze medewerkers, sollicitanten, (potentiele) klanten, gebruikers en overige relaties erg belangrijk en doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om de privacy van data te waarborgen en persoonsgegevens te beschermen.

In deze Privacy Policy leggen we uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze beschermen.

 • Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:
  Via deze Privacy Policy duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
 • De verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming vereist is
 • SCCT passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • Jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag/verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze Privacy Policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel we dat doen en hoe we deze persoonsgegevens gebruiken/verwerken. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website (www.scct.nl) bieden wij de mogelijkheid om informatie aan te vragen en/of vragen te stellen. Hierbij laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Vaak zullen dat bedrijfsgegevens zijn, maar in sommige gevallen zijn dit ook persoonsgegevens.
Wij verwerken je persoonsgegevens voor het leveren van onze diensten en de doeleinden die daarmee samenhangen, zoals het verlenen van support, het beveiligen van de SCCT dienst, het opsporen en tegengaan van fraude of misbruik en voor het versturen van facturen voor gebruik van onze diensten. Ook kunnen we je persoonsgegevens verwerken om contact met je op te kunnen nemen, omdat je daartoe een verzoek hebt gedaan via onze website.
Meer specifiek verwerken wij je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van het door jou ingevulde (contact)formulier op onze website
 • Het versturen van nieuwsbrieven, tips & tricks of andere product gerelateerde berichten, wanneer je daarvoor bent aangemeld
 • Het via e-mail beantwoorden van supportvragen die gesteld zijn in relatie tot het gebruik van de SCCT diensten
 • Het versturen van uitnodigingen om mee te doen aan onderzoeken naar bijvoorbeeld tevredenheid en loyaliteit van onze klanten of mee te denken over nieuwe functionaliteiten in de SCCT diensten
 • Om nu of in de toekomst (nogmaals) contact met je op te kunnen nemen (bellen, e-mailen, LinkedIn InMail) voor een eerste kennismaking met SCCT en/of je sollicitatieprocedure bij SCCT goed te laten verlopen.

Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:

 • Registratie: Naam, functie, geslacht en contactgegevens (telefoonnummer(s) en e-mailadres). Bedrijfsgegevens (NAW-, betaalgegevens en Btw-, KvK-nummer)
 • Formulier(en) op website: Bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele gegevens die je uit eigen beweging invult in het bericht
 • Nieuwsbrieven: Naam en e-mailadres. Bij iedere nieuwsbrief is een afmeldmogelijkheid opgenomen
 • Supportvragen: Naam en e-mailadres
 • Marketingdoeleinden ter verbetering van onze dienstverlening: Naam, functie en e-mailadres
 • Sollicitatieprocedure: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, link naar je LinkedIn profiel en CV

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie hierover.

Bewaartermijnen

SCCT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

SCCT verstrekt je persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor het gebruik van de SCCT dienst, of wanneer wij daar wettelijk toe worden verplicht.

Websitebezoek

Op de website van SCCT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvragen van een pagina en overige gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website met als doel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

SCCT maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SCCT bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Adwords kan je hier vinden.

Websites van derden

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en/of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, de Privacy Policy van deze website goed door. Op die manier kan je er van te voren voor zorgen dat je op de hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met jouw gegevens omgaat.

Beveiliging

SCCT vindt de bescherming van jouw (persoons)gegevens enorm belangrijk en neemt passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik en andere vormen van onrechtmatig gebruik.

De website van SCCT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan alleen in behandeling worden genomen wanneer deze schriftelijk wordt ingediend. Hierbij kan gevraagd worden om je te identificeren om misbruik te voorkomen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de consequenties van het verwijderen van je persoonsgegevens Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet meer op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en updates met betrekking tot de SCCT diensten en het niet meer kunnen beantwoorden van supportaanvragen.

Indien je gesolliciteerd hebt bij SCCT, kan het zijn dat je gegevens bewaard worden, zodat we je kunnen benaderen in volgende sollicitatierondes. Als je wilt dat we je gegevens na jouw sollicitatie verwijderen, stuur dan een e-mail naar secretariaat@scct.nl. Dan worden je gegevens verwijderd.

Wijzigingen in deze Privacy Policy

Deze Privacy Policy kan tussentijds gewijzigd worden, waarbij de meest recente versie van de Privacy Policy altijd op onze website te vinden is. Wij adviseren een ieder om onze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten wij er samen écht niet uit kunnen komen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je vragen hebben over jouw privacy, deze Privacy Policy en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust met ons op via privacy@scct.nl.