In de hedendaagse wereld die doordrenkt is van technologie, staan bedrijven voor de uitdaging om hun strategie, business apps en data in lijn te brengen om zo klaar te zijn voor de toekomst. We zijn nog maar aan start van het ontdekken en toepassen van nieuwe technologieën als ChatGTP en AI in onze organisaties. Mens en technologie zullen in de toekomst nog intenser samenwerken en bedrijfsmodellen moeten veranderen. Wij voorzien dat er in 2030 geen organisatie meer is die zonder AI-toepassingen een deel van haar proces uitvoert. Rick Stevens, Chief Digital Officer (CDO) van SCCT, staat op de voorgrond van deze ontwikkeling, waarbij hij zijn visie en expertise gebruikt om bedrijven te helpen om klaar te zijn voor een digitale toekomst.

De basis op orde

Om als organisatie mee te kunnen blijven komen is het van belang te bouwen aan goede basis. Zowel je ICT-infrastructuur, apps als data landschap moeten er klaar voor zijn. Vergeet ook je devices niet in deze. Mijn advies is om goed de ontwikkelingen te verkennen inclusief de toepassing daarvan op korte en lange termijn om zo de impact daarvan op jouw organisatie in te schatten. Zo ben je in staat zelf te leren en tijdig te schakelen.

Van reactief naar proactief

Zodra de basis op orde is, kunnen organisaties de overgang maken van een reactief naar een proactief IT-beleid. “Bedrijven kunnen niet langer wachten tot problemen zich voordoen,” zegt hij. “Ze moeten anticiperen op technologische trends en veranderingen om te blijven concurreren, anders gaat je concullega straks veel sneller”.

Wij helpen organisaties deze overstap te maken door het implementeren van de nieuwste technologieën. Dat kan met hele concrete stappen, vanuit een partnership de krachten bundelen in technologieën en use-cases, of een visie sessie om geïnspireerd te raken.

Technologische adoptie: de sleutel tot succes

Maar het gaat niet alleen om de technologie zelf, stelt Stevens. “De mate van technologische adoptie binnen een organisatie kan het verschil maken tussen het succes of falen van een digitale strategie of het vroegtijdig toepassen van usecases”.

Daarom stellen wij medewerkers centraal in onze visie, waarbij hij pleit voor het betrekken van medewerkers bij het proces, opleiding en ondersteuning biedt, en een cultuur van continue leren en innovatie bevordert. De nieuwe generatie Alpha heeft andere mindset en zal dit proces versnellen, maar ook meer en meer geboeid zijn door een moderne organisatie. Global, Co-creation, digital, social, mobile, visual zijn eigenschappen die hier veel genoemd worden.

Onze visie op de synergie tussen infrastructuur, business apps en data biedt een krachtig model voor bedrijven die streven naar een succesvolle digitale transformatie. Door onze unieke benadering helpen wij bedrijven de vruchten te plukken van de digitale revolutie, en zich te positioneren voor succes in het hedendaagse digitale tijdperk.