Als eerste Microsoft partner in Nederland heeft SCCT de Microsoft Advanced Specialization for Identity and Access Management & Threat Protection in de wacht gesleept. Deze Advanced Specializations worden toegekend aan Microsoft partners na een audit op onze kennis en ervaring.

Advanced Specializations

Voor Microsoft partners geldt dat het van belang is om de juiste competenties te bezitten. Deze zijn in de categorie Silver en Gold te behalen. SCCT heeft voor 10 competenties de Gold status bereikt.

Het hebben van de juiste Microsoft Gold competenties is voor klanten en collega’s een goede graadmeter om te bepalen welke kennis SCCT in huis heeft. Echter inmiddels is dit in de markt gemeengoed geworden. Iedere Microsoft Partner heeft wel minimaal één van die statussen. Om nog meer onderscheid te maken heeft Microsoft de zogenaamde Advanced Specializations in het leven geroepen. In tegenstelling tot de Gold Partner status, vindt bij de Advanced Specializations een uitgebreide audit plaats door een onafhankelijk bureau.

Toegevoegde waarde klanten

Het bezitten van advanced specialization geeft klanten het vertrouwen dat de aanwezige ervaring, kennis en kunde meer dan op orde is. Uw vragen rondom Azure Active Directory, MFA, Single Sign-On, authenticatie, Microsoft Defender, Azure Defender, Azure Sentinel en Microsoft Cloud App Security zijn bij ons aan het juiste adres.