Wie kent het niet, de back-ups worden opgeslagen op lokale opslag en in sommige gevallen worden deze weggeschreven naar tapes. Het back-up volume groeit met de jaren, kostbare (SAN-)opslag wordt gereserveerd en de back-up tapes slijten of kunnen de capaciteit niet meer aan. Beide zijn vaak directe kosten die niet zijn begroot en de flexibiliteit van de back-up infrastructuur nadelig beïnvloeden. Om ervoor te zorgen dat back-ups off-site opgeslagen konden worden is Veeam Cloud Connect ontworpen. De Cloud Connect oplossing wordt al sinds 2014 aangeboden door serviceproviders die het VCP (Veeam Cloud Provider) programma hebben doorlopen.

Dit betekent een directe afhankelijkheid van de kwaliteit en flexibiliteit bij een serviceprovider en roept diverse vragen op zoals, hoe wordt er omgegaan met onze data, staat dit veilig en welke garanties krijgen wij op het behoud van bedrijfsgevoelige data?
Op deze vragen is afgelopen jaar een antwoord gekomen in de vorm van Veeam Cloud Connect for Enterprise (VCC-E). Een centrale plaats voor off-site back-ups die volledig onder uw beheer is, waarbij het zelfs mogelijk is om uw off-site back-ups op te slaan binnen Microsoft Azure.

Het gebruik van Microsoft Azure als off-site back-up opslag in combinatie met Veeam Cloud Connect for Enterprise heeft kenmerkende voordelen:

  • Eenvoudig schalen naar aanleiding van gebruik
  • Hoge beschikbaarheid lokaal, continentaal of globaal
  • Betaal naar gebruik
  • Er is geen Veeam Cloud Provider certificeringsverplichting nodig om gebruik te maken van Veeam Cloud Connect for Enterprise.

Hoe werkt dit in de praktijk

Het meest voor de hand liggende scenario is dat er vanuit een of meerdere locaties een back-up copy naar Microsoft Azure wordt gemaakt. Dit werkt als volgt:

  • Naast de bestaande toepassing van Veeam Availability Suite of Veeam Backup & Replication in uw netwerk wordt er vanuit de Azure Marketplace Veeam Cloud Connect for Enterprise uitgerold. Dit is een totaalpakket waarin de installatie van het besturingssysteem (Windows Server 2012 R2) en Veeam Cloud Connect volledig geautomatiseerd is. Alle componenten die benodigd zijn voor de uitrol in Azure worden door middel van een wizard stap voor stap geconfigureerd. Met behulp van een koppeling tussen Veeam Backup & Replication en Veeam Cloud Connect for Enterprise wordt er cloud opslag beschikbaar gesteld.
  • Dagelijkse/wekelijkse worden er back-ups gemaakt van virtuele machines door middel van Veeam Backup & Replication op een locatie (datacenter). Deze back-ups worden opgeslagen op lokale opslag.
  • Door middel van Copy back-ups worden deze lokale back-ups gekopieerd van de lokale opslag naar de Cloud opslag. Dit proces verloopt via een beveiligde verbinding (SSL) over het internet naar de Veeam Cloud Connect machine, welke functioneert als Cloud Gateway. Hiervoor is geen VPN-verbinding benodigd tussen de locatie en Microsoft Azure.
  • Uw back-ups blijven beschikbaar in de bestaande toepassing van Veeam Availability Suite of Veeam Backup & Replication voor hersteldoeleinden ondanks deze in Microsoft Azure staan.

Het is daarnaast zelfs mogelijk om vanuit uw back-up in Azure een restore te doen in Azure.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan contact met mij op.

Carlo Schaeffer
Carlo SchaefferTechnical Director - 088 – 06 06 400