Elke dag bewegen meer bedrijven zich naar de Cloud. Infrastructuurspecialist SCCT en App- en softwareontwikkelaar Betabit helpen bedrijven stappen te zetten naar Cloudplatform Microsoft Azure. De drie eerste stappen zijn belangrijk.

1)     Aanschaf

De eerste schreden met Microsoft Azure zijn vaak gezet met de bekende gratis proefversie of via een persoonlijk MSDN-account. Als de organisatie besluit grootschaliger en serieuzer aan de slag te gaan zijn er grofweg drie mogelijkheden.

Betalen naar gebruik – Hierbij zit u niet vast aan een contract en betaalt u naar wat u per maand gebruikt. Het Microsoft Azure platform is continue in ontwikkeling. Microsoft voegt elke zes weken nieuwe diensten toe aan het platform. Van tevoren stelt Microsoft u op de hoogte van nieuwe services en van tarieven die hiervoor mogelijk worden berekend. Kosten worden echter alleen in rekening gebracht als u ervoor kiest om de nieuwe services te gebruiken. U kunt alleen met creditcards of betaalpassen betalen, of – onder voorwaarden – per factuur. Voor deze manier hanteert Microsoft de normale tarieven van betalen naar gebruik.

Microsoft Resellers – U kunt samenwerken met dezelfde resellers waarbij u nu ook al Microsoft-software koopt via het Open Volume License-programma. Als u Microsoft Azure hebt aangeschaft bij een reseller en een Open-licentiesleutel hebt, kunt hier uw Azure-abonnement activeren of meer tegoed toevoegen.

Enterprise Agreement – Grotere organisaties kiezen vaak voor een Microsoft Enterprise Agreement (EA). Door vooraf een gebruikstoezegging voor Azure te doen, komen deze organisaties in aanmerking voor verschillende aanvullende voordelen, zoals flexibele factureringsopties en scherpere prijzen. Ook biedt Azure via een Enterprise Agreement klanten toegang tot het Enterprise-portal, een noodzakelijke portal voor klanten die meerdere accounts of abonnementen beheren. Denk hierbij ook aan voordelen zoals het doorbelasten van verbruikskosten aan verschillende business units en/of afdelingen.

2)     Inrichting (met een Enterprise Agreement)

Als het proefgebruik verleden tijd is en de onderneming betaald gebruik maakt van Microsoft Azure, dan is het tijd voor een goede inrichting. De IT-afdeling wil graag de kosten en het aantal gebruikte onderdelen van Microsoft Azure beheersbaar maken. De business wil graag snel een werkende App of applicatie hebben. Er is een aantal ‘good practices’ die een wildgroei in gebruik tegengaat zonder dat het de slagkracht voor de onderneming in de weg staat.

Maak gebruik van meerdere Microsoft Azure SubscriptionsHeeft het bedrijf een EA dan kan het een aantal subscriptions maken. Onder een account kan je meerdere subscriptions hebben, met verschillende betalingsmogelijkheden. Een subscription kunt u dus inrichten naar de behoefte van de verschillende afdelingen of bedrijfsonderdelen. Met meerdere subscriptions is het dus mogelijk om de kosten inzichtelijker te maken en door te berekenen van kosten aan een label of een business unit. Sterker nog, u kunt de kosten per bedrijfsonderdeel voor één gedeeld systeem hiermee in kaart brengen, een mogelijkheid die met software op lokale servers bijna niet te realiseren is. Bovendien beheert u toegangsrechten voor die labels of business units nog gemakkelijker en kunnen deze gemaximaliseerd worden.

Maak gebruik van beschrijvende naamgevingen voor de Microsoft Azure SubscriptionsOm het overzicht te bewaren is de naamgeving voor de gebruikte omgeving van belang. Meest voor de hand liggend is de volgorde bedrijfsnaam – projectnaam – omgeving. Dus ‘Mijnbedrijf’ – ‘Onze klantapp’ – ‘Development’. Het lijkt overbodig om de bedrijfsnaam toe te voegen, maar er werken misschien wel externe adviseurs mee, die u helpen bij de opzet. KlantA is niet hoe u later in Azure te boek wilt staan.

Maak gebruik van Microsoft Azure Affinity Groups – Een Azure datacenter is anders opgebouwd dan de meeste traditionele datacenters. In de laatstgenoemde zijn Compute, Memory en Storage vaak vanaf dezelfde fysieke server beschikbaar. In Azure zijn deze componenten gescheiden.

Een Affinity Group in Azure is niets meer dan een logische groepering van rekenkracht en geheugen in het Datacenter. Het Azure Datacenter is opgebouwd uit containers, waarin racks geplaatst zijn. Elke container heeft een specifieke dienst, zoals Compute en Storage, SQL Azure, Service Bus enzovoorts. Deze containers zijn verspreid over het datacenter en elke keer als er een service in gebruik wordt genomen plaatst de zogenaamde Fabric Controller deze oplossing op verschillende plekken.

Affinity Groups geven aan dat twee elementen zoals Compute en Storage bij elkaar horen. U kunt zich voorstellen dat wanneer er een service in Dublin staat en een andere in Amsterdam (of erger – in Noord-Amerika of Azië), dat effect heeft op de performance.

Het is belangrijk hier bij de inrichting al rekening mee te houden, omdat het na de ingebruikname van Compute en Storage niet meer mogelijk is om ze in een Affinity Group te plaatsen.

3)     Aan de slag

Na een proefversie gaat uw organisatie aan de slag in de cloud. Wat cloud computing toe kan voegen aan uw dienstverlening is voor elke organisatie anders. Waar begint u mee? U overweegt nieuwe Apps en applicaties en zoekt een manier om die snel aan de gebruikers te bieden? U wilt infrastructuur of delen ervan gereed te maken voor een overgang naar de cloud? Of u wilt uw kosten drastisch omlaag brengen, hogere beschikbaarheid, minder onderhoud, meer flexibiliteit of eenvoudiger beheer?

SCCT en Betabit organiseren samen op regelmatige basis Cloud First Workshops. In deze vier uur durende workshops denkt u samen met andere deelnemende bedrijven na over nieuwe mogelijkheden die de Cloud uw organisatie brengt. Aan de hand van uw probleemstelling komt u – samen met de specialisten – tot een oplossingsrichting die uw organisatie helpt om de Cloud optimaal in te zetten.

Heeft u al concretere ideeën dan organiseren SCCT en Betabit deze Cloud First Workshop op maat. Hierin zetten we de concrete ideeën om in plannen en kunt u aan de slag met het bouwen van apps en applicaties in de Cloud. SCCT ondersteunt organisaties onder andere met Cloud assessments waarin de infrastructurele kant van de Cloud aan de orde komt.

Over de auteurs

Emile Voogt is Regiomanager Amsterdam bij Betabit, ontwikkelaar van maatwerksoftware in de Cloud en gespecialiseerd in Microsoft ontwikkeltools zoals ASP.NET.

Carlo Schaeffer is Technical Director bij SCCT, Microsoft partner voor consultancy, uitrol, migratie en beheeractiviteiten gericht op Microsoft Datacenter en Microsoft Cloud oplossingen.