Automatisering neemt een steeds belangrijkere plaats in in de ICT. In het dagelijks beheer zijn er steeds meer mogelijkheden om handmatige taken te vervangen voor code. Dit geeft ruimte en tijd voor het ontwikkelen van nieuwe methodes en scripts, waarmee uiteindelijk een stabielere omgeving kan ontstaan die beter bestand is tegen problemen. Dit vraagt wel een aanpassing in de aanpak van de werkzaamheden. Azure DevOps is een product dat zich van oorsprong richt op softwareontwikkeling, maar steeds bruikbaarder wordt voor systeembeheer en Cloud engineering.

Infrastructure as Code

Het principe van Infrastructure as Code gaat uit van resources die via codes zijn opgebouwd. Door te standaardiseren kan een resource en de infra eromheen met simpelweg het uitvoeren van een script worden uitgerold. Dit betekent ook dat de schaalbaarheid en houdbaarheid vergroot worden. Als een resource een update nodig heeft of gebreken vertoond, kan er direct en zonder moeite een nieuwe versie gedeployed worden. Voorbeelden van code voor Azure zijn ARM Templates en Terraform, maar ook Powershell biedt veel mogelijkheden in het automatiseren van infra.

Azure DevOps als hulpmiddel

Met Azure DevOps maakt Microsoft het mogelijk om gestructureerd en herleidbaar code naar Azure te deployen. Dit geldt niet alleen voor virtual machines, maar voor vrijwel elke resource die binnen Azure aangeboden wordt . Azure DevOps biedt ruimte voor de code en een CICD pipeline, wat betekent dat geautomatiseerd en handmatig getest kan worden of de code aan de standaarden voldoet, waarna deze naar Azure gepushed wordt. Hierbij zijn er veel extra mogelijkheden zoals validatie binnen Azure, starten van vm’s en uitvoeren van Powershell Scripts.

Daarnaast geeft Azure DevOps een team de ruimte om samen te werken. Code wordt opgeslagen, issues kunnen bijgehouden worden volgens de Agile methode, documentatie kan bij de code worden bewaard. Hierin is Azure DevOps een professioneel product met granulaire permissies en SSO.

Hoe werkt dat in de praktijk?

De mogelijkheden zijn enorm uitgebreid. Stel u ben enthousiast geraakt van Windows Virtual Desktop naar aanleiding van onze vorige blogpost, maar wilt deze feature nog niet in gebruik nemen zolang deze in preview is. Toch wilt u ook niet wachten tot de feature General Available is. Met Azure DevOps en Infrastructure as Code kan een RDSfarm geïmplementeerd worden zonder hier nog naar om te hoeven kijken. Geeft een host problemen of heeft u te lage capaciteit? Binnen een kwartier staat er een nieuwe host bij.

Maar naast de traditionele infrastructuur zijn ook automatische deployments voor bijvoorbeeld zoals Azure Web Apps, Automation Accounts en SQL databases mogelijk. Runbooks syncen door middel van Source Control direct vanuit Azure DevOps naar Azure.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van het Azure Security Center? Neem dan contact met mij op.

Harro Borghardt
Harro BorghardtSales Director - 088 – 06 06 400