Datagroei is vergelijkbaar met de groei van gras: het gebeurt overal en altijd. Of je er nu bewust mee bezig bent, of niet. In de bouw is dat niet anders. Er werden in 2021 recordhoeveelheden data gecreëerd. Maar gebeurt er ook iets nuttigs mee?

Meer dan ooit tevoren moeten organisaties in staat zijn data ten gelde te maken om zakelijk succes veilig te stellen of te vergroten. Ondanks dat datamanagement steeds vaker als onderwerp terugkomt op agenda’s van bestuurders, lopen veel organisaties nog achter de mogelijkheden aan. Zo blijkt uit recent onderzoek van data consultancy Mango Solutions dat de meeste organisaties (95%) intussen een datastrategie hebben, maar dat slechts 29% aangeeft dat deze strategie voor medewerkers helder is en tot resultaten leidt.

Praktische problemen die optreden met het ontbreken van een datastrategie of het hebben van een gebrekkig databeleid zijn bijvoorbeeld dat medewerkers toegang hebben tot data die ze niet zouden moeten kunnen inzien. En dat tijd die besteed zou moeten worden aan analyse en het formuleren van acties opgaat aan het verzamelen en verwerken van data.

Data genoeg, maar wat er gebeurt er met deze bouwsteen?

Een visie op data hebben en een dataverantwoordelijke of datafunctie binnen je organisatie aanstellen of inrichten is een goede start. Maar daarmee is niet gezegd dat je effectief met ‘het nieuwe goud’ omgaat. Specifiek in de bouw blijkt het vaak mis te gaan. Onderzoek door AutoCAD en FMI wijst uit dat bouwbedrijven in de Benelux constateren dat datavolumes stijgen, maar dat veel organisaties (42%) aangeeft dat data inaccuraat, incompleet, inconsistent en niet op tijd beschikbaar is. Daarnaast wordt in de meeste beslissingstrajecten geen data gebruikt. Dit terwijl door toegenomen tijdsdruk er wel steeds sneller beslissingen moeten worden genomen.

Met de beschikbaarheid van steeds meer data, stijgen ook het aantal keuzes, kansen en gevaren waarmee bouwbedrijven geconfronteerd worden. Een solide datastrategie is cruciaal om betere beslissingen te kunnen nemen. Bijvoorbeeld over het bieden op aanbestedingen. Als je puur op gevoel vertrouwt in het afwegen van risico’s en het inschatten van rendabiliteit, ben je kwetsbaar voor subjectiviteit en daarmee onder- of overschatting.

Bouwprojecten moeten kunnen vertrouwen op goede data

Daarnaast kan een bouwbedrijf in de problemen komen door gebrekkig projectmanagement als gevolg van een ontbrekend of onvoldoende krachtig databeleid. Door niet alle beschikbare data goed te gebruiken dat rond een project wordt gecreëerd, ontstaat geen goed beeld van de progressie van het project en worden op het bouwterrein niet de goede beslissingen gemaakt.

Een goede datastrategie bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder doelstellingen, wensen, eisen en bepalingen rond dataverzameling, -bewerking, -opslag, -veiligheid en -analyse. Antwoorden op vragen rond deze topics zijn voor een bouwbedrijf lastig te formuleren. Vaak ontbreekt immers de knowhow. Weet jij voldoende over de technologie, de mogelijkheden met data, expertise in het werken ermee, juridische aspecten en data-analyse? Vervolgens is het nog de vraag hoe de strategie vertaalt wordt naar een tactiek om dagelijks van de inzichten uit data gebruik te maken.

Begin tijdig met een datastrategie

Nu digitalisering steeds sterker zijn stempel drukt op de bouwsector, is het voor iedere organisatie essentieel dat zij gebruikmaakt van de inzichten die data biedt. Concurrenten die de stap naar goed data-management al hebben gemaakt, plukken daar nu de vruchten van. Zij kunnen goed inschatten hoe zij op aanbestedingen bieden, zien tijdig dat projecten uit de klauwen beginnen te lopen en besparen waar mogelijk op kosten. Wij helpen je graag met het opstellen en uitvoeren van een datastrategie om zo concrete stappen in deze veelbelovende wereld te gaan zetten.